Missió

Tenim com a missió oferir a les persones que es connecten a Internet informacions relacionades amb la millora de l'estil de vida.  

Qualivida impulsa projectes enfocats a determinats col·lectius de la societat amb la voluntat d’assolir la millora de les seves potencialitats, gaudir del fet de viure i aprendre a conèixer com superar dificultats o mancances que dificulten el benestar.

Creiem en el treball col·laboratiu. L’utilització d’Internet com a mitjà de comunicació ens permet arribar a tothom de manera progressiva i a més a més ens aporta el gran benefici de poder comunicar-nos fàcilment sense haver de coincidir a una hora concreta en un espai físic concret. 
 

 

Si voleu contactar amb nosaltres,  o esteu interessats per obtenir mes informació, podeu enviar-nos un missatge a:

 info@qualivida.org